• Vad?

  Undervisning i EKG-tolkning för ST-läkare, vidareutbildning för specialistläkare och fördjupning för specialinriktade BMA samt sjuksköterskor som tjänstgör på arytmienhet.

 • Hur?

  Problembaserad undervisningsmetodik som kombinerar föreläsningar och case.

 • Varför?

  Kursen i EKG-tolkning av arytmier ger god vana att tolka vanligt förekommande taky- och bradyaarytmier. Exponering sker också för ovanliga men viktiga arytmier. Djupare förståelse för bakomliggande mekanismer skapas istället för utantillinlärning.

Watch Intro Video

Föreläsare

Erik Ljungström

Överläkare. Specialist i internmedicin och kardiologi. Kliniskt verksam som invasiv elektrofysiolog.

Jesper van der Pals

Docent och biträdande överläkare. Specialist i internmedicin och kardiologi. Kliniskt verksam som invasiv elektrofysiolog.

Omdömen

Vi är stolta över att alla deltagare varit nöjda! Några omdömen återges nedan.

 • Lucin, ST klin fys

  Väldigt givande kurs som var bra uppbyggd. Jag fick verktyg att titta på och tolka EKGt med nya ögon som jag redan haft användning av!

 • Ludvig, ST internmedicin & kardiologi

  Tack för en mycket välstrukturerad kurs och bra genomgång av lite klurigare områden! Positivt överraskad att göra kursen digitalt, bra att kunna gå igenom utmanande delar i egen takt för att verkligen förstå. Jag kommer absolut att rekommendera kursen till kollegor!

 • Andreas, BMA

  Kursen har varit oerhört pedagogisk och lärorik! Lagom långa föreläsningar med ett behagligt tempo och bra exempel/illustrationer.

Vanliga frågor

 • Vem riktar sig kursen i EKG-tolkning av arytmier till?

  Kursen riktar sig i första hand till ST-läkare i kardiologi men är även lämplig som fördjupning för ST-läkare i akutmedicin, anestesiologi, klinisk fysiologi, internmedicin och allmänmedicin.

 • Hur omfattande är kursen?

  Den fysiska kursen omfattar två heldagar. Webbkursen fullgörs på 8-10 timmar.

 • Hur lång tid har jag på mig att slutföra kursen?

  Du har sex månader på dig att slutföra webbkursen. Varje lektion kan spelas ett obegränsat antal gånger.

 • Hur är kursen i EKG-tolkning av arytmier upplagd?

  Kursen är problembaserad och upplagd i kapitel med fokus på smala samt breddökade takyarytmier, bradykardi och hereditära sjukdomar med arytmirisk. Därtill ingår ett stort antal blandade fall och quiz.

 • Får jag ett kursintyg?

  Ja, du får ett kursintyg som inkluderar Socialstyrelsens delmål för ST-läkare.

 • Kan jag betala med faktura?

  Vi ser helst att du betalar med kort. Kontakta oss om detta inte är möjligt för diskussion kring alternativa betalningsmöjligheter.

 • Erbjuder ni studentrabatt?

  Ja, läkarstudenter som ännu inte börjat arbeta kliniskt erbjuds 25 % rabatt på kurspriset.

 • Vilket EKG-format används?

  Vi använder 50 mm/s och Cabreraformat, d.v.s. svenskt standardformat för EKG.

Nyhetsbrev